Lyssna

Ekonomi

Välkommen till Ekonomienheten!

Vi ansvarar för kommunens ekonomiadministration, dvs samordnar den löpande redovisningen, jobbar med fakturahantering, budget, bokslut, finansfrågor och liknande. Vi ger ekonomiansvariga, politiker och allmänhet en god kännedom om den ekonomiska situationen.

Hör av dig - vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi och ekonomiadministration!

Senast uppdaterad den 27 juni 2018