Lyssna

Borgerlig vigsel

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt, alltså att ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Tidigare kunde två män eller två kvinnor registrera partnerskap, men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. Ni som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om ni inte väljer att omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

I Sverige kan man vigas

  • inom ett trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan (kyrklig vigsel)  eller
  • inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har beslutat utse (borgerlig vigsel).

Kontakta det aktuella samfundet, exempelvis en församling i Svenska kyrkan, för närmare information om kyrklig vigsel. Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen.

I Sorsele kommun utförs vigslar på tid och plats man kommit överens om. De som vill vigas borgerligt kontaktar en av de borgerliga förrättarna;

Osvald Jonsson, telefon 0952-603 00 (bostad)
Mikael Vinka, telefon 0952-602 90, 070-602 90 88 (företag)
Pia Sjöberg, telefon 070-373 71 57

Hindersprövning
Inför vigseln utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Lämna intygen till vigselförrättaren, som efter vigseln fyller i vigselintyget och skickar tillbaka det till Skatteverket. Vigseln registreras därefter i folkbokföringen. Har ni med er hindersprövningsintyg från annat nordiskt land och vigs i Sverige med dessa som grund, ska vigselförrättaren genast sända underrättelse om vigseln till Skatteverket för registrering i folkbokföringen. Du som är svensk medborgare måste anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig.

Vittnen
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Paret ansvarar för att vittnena närvarar. Om paret så önskar, kan den som förrättar vigseln tillhanda­hålla två vittnen.

Vigsel
Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigsel­formulär. Därefter får paret ett vigselbevis. Förrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Vad kostar det?
Borgerlig vigsel är kostnadsfri, men reseersättning till vigselförrättaren kan tillkomma.

Fler upplysningar finns på Skatteverkets hemsida.

Senast uppdaterad den 26 augusti 2019