Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2020

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige   24 11  27   8
 Kommunstyrelsen   11 11  14 26  
 - allmänna utskottet  28 25 31   12 10 
 - social- och utbildningsutskottet  21    24    5  
 Samhällsbyggnadsnämnden   25   28   23
 Trepartens renhållningsnämnd     10   19  
 Överförmyndarnämnd   13 19 8 14 17

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige     28     7
 Kommunstyrelsen     15  27 24  
 - allmänna utskottet    25 29   17  
 - social- och utbildningsutskottet    24    6  10  
 Samhällsbyggnadsnämnden     1 27  
 Trepartens renhållningsnämnd       6 17  
 Överförmyndarnämnd   27 17 15 19 10

Sammanträdesdagar uppdaterade 2020-06-02

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.30
- Allmänna utskottet 08.30
- Social- och utbildningsutskottet 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad den 2 juni 2020