Lyssna

Bygg och tillstånd

Här på samhällsbyggnadsenheten handlägger vi och svarar på frågor om det mesta som rör byggande av hus. Även vid rivning av hus behöver du i de flesta fall ta kontakt med oss.

Om du ska bygga något – ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du är osäker.

I de flesta fall krävs bygglov. I vissa fall krävs anmälan, även om bygglov inte behövs.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Om du vill ha mer information och/eller personlig kontakt är du välkommen att ringa eller e-posta oss.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020