Lyssna

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan alla hjälpa till att spara på naturens resurser.

Här får du bland annat tips om hur du sorterar ditt hushållsavfall och vad du kan återvinna samt information om taxorna för verksamheten. 

 

Återvinningscentralerna

Sorsele kommun har tre återvinningscentraler, i Ammarnäs, Gargnäs och i Svartliden tre kilometer från Sorsele tätort. Återvinningscentralerna är bemannade och det är vid dessa du lämnar grovavfall, elektronik, farligt avfall och deponi. 

Sophämtning

Från och med 2020 förväntas hela kommunen att ha sophämtning. Kommunen delas upp i flera olika upphämtningsområden som har sophämtning vid olika tillfällen.

Från och med den 2020 blir det därmed obligatoriskt för permanentboende att ha ett sopkärl. Hämtning sker varannan vecka.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen äger och ansvarar för de obemannade återvinningsstationer som finns i Sorsele på i byarna Blattnicksele, Gargnäs och Ammarnäs. Läs mer under rubriken Producentansvar för återvinning.

 

Senast uppdaterad den 14 maj 2020