Lyssna

Sorsele

Välkommen till Regnbågen

Fritidshemmet bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. 

Fritidshemmet Regnbågen bedriver sin verksamhet i källaren på F-6, Vindelälvsskolan och där vistas barn i åldrarna 6-12 år.

Besöksadress:
Skolgatan 13
924 32 Sorsele

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 3 september 2019