Välkommen till Sorsele kommun

 • Skolchef

  2017-01-16 | Sorsele kommun söker en skolchef, på heltid, till utbildningsverksamheten som innefattar samtliga skolformer enligt skollagen. Uppdraget är att leda utveckling och pedagogiskt lärande inom utbildningsenhetens områden.

  Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2017.
 • Barnskötare

  2017-01-16 | Utbildningsverksamheten söker en barnskötare, heltid, visstid tom 2017-08-31.

  Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2017.
 • Enkät om företagsklimat ute hos företagen

  2017-01-09 | I dag skickar Svenskt Näringsliv ut enkäten om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning. I början av april stänger vi svarsinsamlingen och den 22 maj publiceras resultatet på www.foretagsklimat.se. I höst släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankinglistan av alla kommuner.
 • Skolpsykolog

  2017-01-05 | Vi söker en skolpsykolog för huvudsakligt arbete i elevhälsan inom utbildningsverksamheten.

  Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2017.
 • Koordinator

  2017-01-04 | Utbildningsverksamheten söker en koordinator för arbete inom grund- och gymnasieskolan med inriktning på nyanländas lärande.

  Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2017.
 • Välkommen till workshop om transport

  2016-12-23 | Våra transporter är viktiga inom kommunen - både för besökaren, men också för näringslivet och för möjligheterna att komma till och från Sorsele kommun med varor och tjänster.
 • Välkommen till dialogmöte - Sorsele kommuns fjällmiljö 2030!

  2016-12-22 | Sorsele kommun har stora orörda fjällområden utan några brutna vägsträckningar. Detta skapar unika miljöer med höga värden som ska bevaras och utvecklas.