Lyssna

Frågor och svar

Varför hittar jag ingen information om servicekontoret i Sorsele?

Servicekontoret i Sorsele är inte kommunalt, utan statligt, och handläggarna representerar Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Du hittar servicekontoret på Burevägen 1, mitt emot kommunhuset. Servicekontorets öppettider och vad du kan få hjälp med av handläggarna hittar du på Försäkringskassans hemsida, Skatteverkets hemsida samt Pensionsmyndighetens hemsida

 

Uppdaterad den 5 oktober 2017