Till innehåll

Stängda gränser mot Norge

Norges regering har beslutat att stänga flygplatser och hamnar samt skärpa gränskontrollerna från och med måndag den 16 mars 2020.

Dessa personer och verksamheter omfattas inte av inreseförbudet: 

  • Gods- och varutrafik
  • Personer som arbetar eller bor i Norge
  • Räddningstjänst och ambulans
  • Rennäring
  • Etablerade, gränsöverskridande samarbeten, exempelvis Nordred.

 

Alla omfattas av reglerna på 14 dagars karantän om de genomfört en resa utanför Norden under de senaste 14 dagarna.

Principen om eget ansvar tillämpas, en person som bryter mot dessa krav kan lagföras.

Inga gränsövergångar till Norge kommer att vara fysiskt stängda, endast kontrollerade. Flygplatser, hamnar och gränsövergångar kommer att vara bemannade och hållas öppna för samtlig godstrafik.

 Vidare hänvisas frågor om uppdateringar av besluten till hemsidorna www.regjeringen.no samt www.toll.no

Senast uppdaterad den 6 november 2020