Lyssna

Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

För att nå de globala målen för hållbar utveckling krävs en ekonomisk tillväxt som värnar om social och miljömässig hållbarhet. Affärscoacherna i samverkansprojektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, NiMR, vässar därför sina kunskaper i hållbar utveckling. Till sin hjälp har man bland annat knutit till sig nätverket Sustainergies.

 Affärscoacherna i Region 10 träffades i Lycksele i slutet av april för att att öka sitt kunnande om hållbart företagande. Att låta företagarens egna drivkrafter verka för en hållbar företagsutveckling var ett av de viktiga budskapen som Markus Danell från nätverket Sustainergies lämnade till affärscoacherna i samverkansprojektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region.

- Att tänka på miljöaspekten redan från start kan vara en förutsättning för att bolag ska lyckas i framtiden, säger Robert Salomonsson, affärscoach i Storumans kommun med innovationer som specialitet.

Genom projektet erbjuds lokala småföretagare stöd av affärscoacher som jobbar nära entreprenörerna och stöttar dem att göra mesta möjliga av sina affärsmöjligheter samt att hantera utmaningar i verksamheten. 

- Vi vet att många företagare i vår region redan idag jobbar med hållbarhet. Det vi kan hjälpa till med är att belysa dessa insatser och betona vikten av att faktiskt berätta om det man gör. Kanske kan man också genom att addera någon insats rent konkret påverka utvecklingen i samhället positivt, säger Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i Malå med generations- och ägarskiften som specialitet.

När man lyfter fram hur företagen redan jobbar kopplat till de globala målen blir det enklare att förstå hur företagen kan göra fler insatser som bidrar till hållbar utveckling. 

Sustainergies Markus Danell förklarade vad begreppet hållbarhet betyder och diskuterade innebörd, bakgrund samt vilka möjligheter hållbart företagande ger. Affärscoacherna fick bland annat arbeta med en interaktiv workshop där de provade på att lösa aktuella hållbarhetsutmaningar. 


Bollplank till affärscoacherna

Genom nätverket Sustainergies har projektet rekryterat en resurs som under maj och juni ska vara en resurs för affärscoacherna genom att tillhandahålla verktyg och öka affärscoachernas kunskaper för att kunna väva in hållbarhet i det dagliga arbetet med företagsutveckling. Den nyrekryterade resursen är Olle Saric, som läser Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet. 

- Att jobba med hållbarhet är något som berör oss alla och som kommer att krävas av konsumenter och kunder. Det känns bra att NiMR kan ge affärscoacherna ökad kunskap i ämnet för att kunna bidra till en snabbare utveckling, avslutar Katti Lundström som är projektkoordinator i NiMR. 

 

Senast uppdaterad den 25 november 2019

Näringsliv och arbete

Näringslivsutvecklare
Tf. Kultur- och fritidschef

Erika Hjukström
Telefon: 072 - 239 86 53
erika.hjukstrom@sorsele.se 
Jobbar bland annat med NiMR


Affärs- och marknadscoach
Ann-Kristine Vinka
Telefon: 070 - 001 15 63
ann-kristine.vinka@sorsele.se  
Jobbar bland annat med Swedish Lapland BCD

Marknadskommunikatör
Therese Lundin
Telefon: 073 - 806 76 06
therese.lundin@sorsele.se
Jobbar bland annat med Swedish Lapland BCD

 


Övriga funktioner

Sorsele Lärcentrum
Hanna Holmberg
Telefon: 0952-142 23
hanna.holmberg@sorsele.se

Kompetensförsörjning
Rita Hjukström
Telefon: 073-153 01 08
rita.hjukstrom@sorsele.se
Jobbar bland annat med projektet SIKT