Lyssna

Klartecken för Sorseles skolor

Enligt Skolinspektionen är de brister som tidigare funnits inom Sorsele kommuns skolor och förskolor åtgärdade. Beskedet kom i slutet av 2019 och avser förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Sedan tidigare har kommunen fått klartecken för gymnasiets och Vuxenutbildningens verksamheter. – Det är viktigt att vi uppmärksammar alla elever, säger skolchef Ulrika Eriksson.

– Nu har hela kedjan från lärare till rektorer, skolchef och kommunstyrelsen örnkoll på var samtliga våra förskolebarn och skolelever befinner sig kunskapsmässigt. Utifrån den tydliga bilden kan vi tillsammans styra resurserna dit de bäst behövs, säger skolchef Ulrika Eriksson.

Utbildningsverksamheten har sedan ett år jobbat med en modell som kallas FOKUS Skolutveckling. Den innebär bland annat att man jobbar med tydlighet – roller och ansvarsområden som har kommunicerats till alla i organisationen, en konferensordning med effektiv mötesstruktur och ramar kring kunskapsuppföljningen.

– Det är viktigt att vi uppmärksammar alla elever. De svaga eleverna som behöver särskilt stöd och de starka som har rätt till utmaningar och utveckling. Genom att jobba med FOKUS får vi syn på varenda unge. Hos oss i Sorsele ska alla med, säger Ulrika Eriksson.

Skolinspektionens tillsyn genomfördes under våren 2018. En uppföljning som genomfördes under våren 2019 visade att det fortfarande fanns brister gällande styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det numera finns en konkret struktur för kvalitetsarbetet, att det genomförts utvecklingsåtgärder och att trygghet och studiero kontinuerligt följs upp och dokumenteras – bristerna anses därmed ha åtgärdats.

Senast uppdaterad den 21 januari 2020