Till innehåll

Inventering av barn och elever i behov av omsorg på grund av att vårdnadshavare arbetar i samhällsviktiga verksamheter

Enligt en ny förordning har kommunen och andra huvudmän för förskolor och fritidshem i uppgift att ordna omsorg åt barn upp till 10 år till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter, samt barn i behov av särskilt stöd. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Sorsele kommun genomför en inventering av vilka vårdnadshavare som är i behov av omsorg i förskola eller fritidshem (från 1 år upp till de som fyller 10 år under 2020) på grund av att en ensam vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller att båda vårdnadshavarna arbetar i samhällsviktiga verksamheter. Även vårdnadshavare som inte tidigare har placering för sina barn i förskola eller fritidshem kan anmäla behov på grund av arbete inom samhällsviktig verksamhet. Syftet är att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna fungera även om förskolor och fritidshem för övrigt ska hållas stängda. Avdelningar och enheter kan komma att slås samman eftersom personalbrist kan komma att råda. Annan personal än den ordinarie kan därför komma att arbeta inom omsorgsverksamheten.

Det är din arbetsgivare eller uppdragsgivare som bedömer om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. MSB har stöd till arbetsgivare och uppdragsgivare för att bedöma vad som är samhällsviktig verksamhet. Som exempel kan nämnas hälso- och sjukvård samt omsorg, kommunalteknisk försörjning som vatten och avlopp, livsmedel, energiförsörjning och offentlig förvaltning. 

Förordningen gäller även barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem. I detta fall kan eleven vara upp till 13 år.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Anmäl alltså inte att du har behov av omsorg vid en skolstängning om omsorgen kan ordnas på annat sätt.  Det är dock viktigt att du inte använder personer i riskgrupper, till exempel personer över 70 år, som barnpassning.

Din arbetsgivare ska vid begäran kunna intyga att du arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Eftersom uppgifter om samhällsviktig verksamhet är av känslig natur, registreras inte ditt yrke/arbetsplats. Du lämnar istället in blanketten till personalen på ditt barns förskola eller fritids. Det ger möjlighet för personal att se att det är vårdnadshavare som lämnar uppgiften. Om du inte har ditt barn placerat lämnar du din blankett på den kommunala förskola eller fritidshem som ligger närmast hemmet. I detta fall måste du separat lämna kontaktuppgifter, som vi kommer att förvara separerat från din behovsanmälan.

Blankett för utskrift

Vid frågor kontakta:

Administrativ rektor Anita Brännlund anita.brannlund@sorsele.se
Rektor F-6, Laila Vesterberg laila.vesterberg@sorsele.se eller
Rektor Förskola Linda Sandqvist linda.sandqvist@sorsele.se

Du kan läsa mer om förordningen och vad den innebär på MSB:s hemsida. 

Senast uppdaterad den 6 november 2020