Till innehåll

Beslut till alla kommunanställda för att begränsa spridning av Coronavirus covid-19

Från och med fredag den 13 mars 2020 uppmanas alla anställda att inte genomföra arbets- och tjänsteresor generellt utanför Sorsele kommun, detta för att minimera smittspridningen för Coronaviruset covid-19. Digitalt deltagande i kurser/konferenser och liknande uppmanas där detta är möjligt.

Beslutet är fattat av tf kommunchef Simon Sundström efter samråd med ledningsgruppen.

Senast uppdaterad den 6 november 2020