Till innehåll

Beslut för Sorsele kommuns utbildningsverksamheter

I dagsläget gör smittskyddsenheten bedömningen att det inte finns tecken på samhällsspridning av Covid-19 i Västerbotten. Mot den bakgrunden har följande resonemang förts kring beslutade åtgärder i Sorsele kommuns utbildningsverksamheter, med anledning av regeringens rekommendation att bedriva fjärrundervisning för frivilliga skolformer.

Eftersom Språkintroduktion (IM) och SFI utgör en liten andel av skolans elever samt håller till i separata skolbyggnader och på distans från skolans övriga elever, gör undervisningsverksamheten bedömningen att dessa ska kunna få undervisning på skolan som vanligt. Bedömningen är den att verksamheten i liten eller obefintlig grad kan minska risken för smittspridning genom att bedriva distansundervisning. I övrigt vidtas rekommenderade åtgärder, som att öka den fysiska distansen mellan eleverna.

Beslutet kommer att följas upp och, om nödvändigt, revideras på fredag. Personalen påbörjar också arbetet med ett förbereda fjärr- och distansutbildning. 

– Vi har ett fantastiskt gäng i vår verksamhet som tilsammans kommer att ro iland detta på allra bästa sätt. Vi har både kompetensen och verktygen för fjärr- och distansundervisning så vi kommer att vara snabbt på banan om och när det blir skarpt läge, säger skolchef Ulrika Eriksson.

– Vi ska vara riktigt stolta över dem som dagligen möter fundersamma elever och föräldrar. De gör ett kanonjobb, säger Ulrika Eriksson, som i övrigt beskriver en mycket bra stämning och anda på skolan.

Senast uppdaterad den 6 november 2020