Lyssna

Samiska ord

Hos oss stöter Du på namn på orter, sjöar, berg m m som är samiska eller har sitt ursprung i det samiska språket. Det kan vara trevligt att känna till vad de olika namnen betyder.

Suorssá

 

 

Sorsele. 
Namnet innehåller sel=lugnt vatten. Förleden är en försvenskning av samiskans soursså som i sin tur kan komma från ett äldre Sörsele. En annan förklaring är att Sorsele kommer från samiskans Suörke-Suule=Grenholmen p ga att Vindelälven delar sig runt Sorseleholmen där kyrkplatsen ligger.
Àrviesjávrrie Arvidsjaur
Gávtsjávrrie/
Geävtssa
Ammarnäs
Likssjuo Lycksele
Lusspie Storuman
Tjåsskasulla          Stockholm
Ubmeje Umeå
stuor; stuorab stora, större
unna, utse;utseb lilla, mindre
saivo helig tjärn
jaure, jaur sjö
paije, paje övre
jokk; jokkuts å; bäck
kaska mellersta
vuolle nedre
kuoikka fors
kaisse, gaise spetsigt fjäll
nuort, nuorta norra
årje södra
lule, lulle östra
alla, gille västra
kåbbo höjd, kulle
puolta, puolda backe
tjuolta litet fjäll
tjåkko, tjakke fjäll, fjälltopp
vardo lågfjäll
åive, åjja fjäll, berg (egentligen huvud)
vagge bred fjälldal
luspe forshuvud (vid sjöände)
giessie sommar

 

Senast uppdaterad den 3 juli 2017