Lyssna

Renskötsel i Sorsele

Inom Vindelfjällens naturreservat finns lämningar från samiska boplatser. Samiska offerplatser finns på ett tiotal ställen, bl a på Björkfjället där man offrat till ett större vitglänsande kvartsblock. I en grotta vid Överstjuktan påträffades 1925 en Seite (samisk gudabild) i trä som nu finns på Nordiska muséet.

I november/december samlar man för skiljning till mindre vintergrupper. Fjällbyn Ammarnäs är Sveriges rentätaste område och här bedrivs renskötsel inom Grans och Rans samebyar. På vintern flyttar samerna sina renhjordar till vinterbetet i skogslandet närmare kusten. På sommaren finns renarna på kalfjället där också kalvmärkningen sker.

Renskiljningen sker bland annat i Bjergenas och Kraipie utanför Ammarnäs och är ett fängslande skådespel. Tänk på att renskiljningsanläggningen är samernas arbetsplats och att ett besök kan störa arbetet! Kontakta därför respektive sameby och hör efter om det går bra att du tittar på eller tar bilder. 

Senast uppdaterad den 6 februari 2020