Lyssna

September 2016

Hej alla Sorselebor!

Det är nu länge sedan jag skrev och det har hänt en hel del positiva saker i kommunen som jag tänker informera om;

Svenskt Näringsliv mäter årligen, via en enkätutskick till våra företagare, företagsklimatet i kommunen. Vi har klivit från plats 164 till plats 91 av 290 kommuner i Sverige. Vi har gått upp i ranking i samtliga frågor förutom Tele- och IT-nät där vi har tappat något. Det känns otroligt positivt då det är ett kvitto på att vi är på rätt väg med näringslivet. Nästa steg för oss är att analysera resultaten och se vilka förbättringsområden som finns och måste prioriteras.

Delårsbokslutet ser bra ut med ett positivt resultat på 7,2 mkr och med en prognos på helår med 11,2 mkr. Den främsta orsaken på det positiva resultatet är flyktingverksamheten. Om det håller i sig kan hela balansunderskottet vara återställt redan i år. Detta sammantaget med att befolkningsminskningen avstannat något, ser jag med tillförsikt på framtiden.

Vi har haft medborgardialoger i Ammarnäs, Gargnäs och Blattnicksele. I Sorsele kommer möte att hållas i november. Jag har medverkat på en av dialogerna som genomfördes i Gargnäs och det var väldigt givande. Mötena går ut på att komma fram till prioriterade utvecklings­områden för de olika byarna. Detta är första fasen i vårt arbete med översiktsplanen.

Ett viktigt arbete som vi har framför oss är frågan om en storregion. Ett led i det har kommunstyrelsens presidium varit på en studieresa till Västra Götaland där samtliga kommuner i Västerbotten deltog. Syftet med resan var att få en inblick och erfarenhetsutbyte i regionbildandet från en region som redan är bildad. Arbetet med storregion kommer att ske via fyra olika arbetsgrupper och en styrgrupp. Själv kommer jag att representera Vänsterpartiet Västerbotten i arbetsgruppen för regional utveckling. Jag kommer att informera om detta arbete när vi kommer igång.

Jag vill passa på att flagga för ett möte som kommer att hållas den 25 oktober med byaföreningarna m fl (byaforum). Vi får bl a information från verksamhetsledaren för Leader Lappland om möjlighet att söka projektmedel via Leader. Sandselehöjdernas Vindkraft ekonomisk förening kommer också att informera om möjligheter till bidrag via föreningen. Annons om tid och plats kommer senare i SorseleAktuellt.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018