Lyssna

Oktober 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Vi har tagit beslut om delårsbokslut för 2017 och det ser bra ut. Vi håller budget och prognosen vid årets slut är ett litet överskott. Budgeten vi har lagt för hela året är ett överskott på 4 mkr totalt för samtliga verksamheter.

Det vi måste jobba extra hårt med är den höga sjukfrånvaron. Förutom att det kostar pengar är det viktigt att vi har en frisk personal i alla verksamheter.I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har vi glädjande nog gått från plats 91 till 52 i Sverige. Vi har klivit 39 placeringar och det innebär att vi ligger tvåa i Västerbotten efter Nordmaling. Vi har placerat oss högre i de flesta enkätfrågorna men vi ser att det finns förbättringsområden, bland annat tele- och IT-nät samt skolans attityder till företagandet. Det är bra att vi fortsätter att förbättra oss i denna ranking, som är ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll med näringslivs­frågorna i Sorsele.

Rekryteringsprocessen av ny kommunchef pågår. Sista dag för ansökan var den 20 oktober och vi har 14 sökanden, vilket jag tycker är bra. Allmänna utskottet är rekryteringsgrupp och det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen. Målsättningen är att processen ska vara klar till årsskiftet. Utskottet startar sitt arbete under vecka 43. Under tiden tills ny kommunchef är på plats jobbar Heléne de Leeuw.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018