Lyssna

November 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Kommunledningen har varje år minst en träff med Björn Jonsson och Johan Lindberg från naturvårdsavdelningen, Länsstyrelsen Västerbotten, där vi diskuterar pågående och framtida projekt som länsstyrelsen bedriver i naturreservat i Sorsele kommun. Denna gång tog vi upp olika byggprojekt, röjningar, spångning, kryssmarkeringar. Vi tog även upp prioriteringar för 2018. Ex axplock är; färdigställande av Aivak, en total översyn av Gimegolts och fortsatta satsningar i Juktådalen. Viktiga frågor som vi även lyfte var hur ett framtida fjällråd ska organiseras. Vägar inom reservatet som kommunen är huvudman för var också själ för diskussion. Dessa möten är otroligt viktiga för båda parter.

Kommunledningen tillsammans med en representant från socialdemokraterna fick möjlighet att träffa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. . Det var ett mycket intressant möte där vi diskuterade utmaningar och möjligheter för Sorsele kommun. 
Viktiga frågor som vi tog upp var;
Bankernas ovilja att låna ut pengar till både företag och privata där inte                 marknadskrafterna fungerar.
Översyn av skatteutjämnings­systemet.
En väl fungerande infrastruktur som vägnät, bredband, tåg och flyg för både näringsliv och privat­personer.
Statliga utlokaliseringar.

Sammantaget så efterlyste vi att det krävs att man tar beslut och verkställer ett flertal punkter som landsbygds­utredningen föreslagit. Slutligen vill jag tacka socialdemokraterna som ordnat träffen. Det var ett mycket givande möte.

På grund av de utmaningar vi har budgetmässigt i framtiden togs en rad viktiga beslut vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Det blir förändringar inom skolan och tillväxtverksamheten. För att få mera information om dessa beslut finns protokollet på kommunens nya hemsida www.sorsele.se Ett annat viktigt beslut var att förskole- och fritidsverksamheten i Gargnäs blir kvar. Ett enigt kommunstyrelse tog detta beslut och var helt överens om att dessa verksamheter var mycket viktiga att behålla för byns framtida utveckling.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018