Lyssna

November 2016

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Jag har medverkat på Midt Skandias höstmöte i Hemavan, Laisaliden. Midt Skandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gräns­hinder mellan Nordland (Norge) och Västerbotten och som bidrar med gemensamma utvecklingsprojekt i området. Målsättningen är att lägga grunden för gränsöverskridande frågor gentemot besluts­fattare samt vara en kunskapsbärare för dessa. Midt Skandias två fokusområden är utvecklingsarbete över landsgränserna och att förbättra logistik- och transportlösningar. Det vi diskuterade var Midt Skandias framtida mål och arbetssätt som ska utmynna i en ny strategiplan.

Byaforumet som jag flaggade för i förra SorseleAktuellt blev ett väldigt välbesökt möte där vi fick information Leader Lappland och Sandselehöjderna Vind om möjligheterna att söka olika stöd och projektstöd för företag och föreningar. Jag hoppas att både företag och föreningar ser möjligheterna att söka medel som bidrar till utvecklingen i kommunen. Vi fick även en genomgång av sommarens motionsarrangemanger, bl a Skubbkuppen och Bike Open som till­sammans hade nio arrangemang och över 200 deltagare. Dessa arrangemang har framförallt samlat barn och ungdomar och det är positivt att så många deltar. På samma möte fick vi en genomgång av räddningschefen om arbetet kring en säker och trygg miljö vid extra­ordinära händelser. Vi fick även en uppmaning att ge förslag på lämpliga trygghetsplatser i byarna. Till sist fick vi en presentation av Allan Larsson om Sorseles historia som tagits fram av f d Sorselebon Stig Nordlund. Där kan man bl a se förändring av byarna genom tiderna. Ett material som jag verkligen rekommenderar er att ta del av. Se www.sorselehistoria.se. Det var det tredje byaforumet och det mest välbesökta. Jag vill, och min ambition är, att vi kan fortsätta med dessa träffar då det är viktigt att byarna och föreningarna i Sorsele kommun är aktiva.

Jag har varit på en informationsträff i Storuman där Länsstyrelsen Västerbotten och SGU informerade om återställningen av Svärtträsk- och Blaikengruvorna. Återställningen av Svärtträskgruvan har pågått en tid och är i slutfas. Beräknas vara färdigt till sommaren 2017. Blaikengruvans åter­ställning är betydligt mer komplicerad och man har förhoppning att börja med återställningen under sommaren 2017. Det som återstår innan arbetet kan påbörjas är finansieringen från Naturvårdsverket. Där har man även sökt pengar på departementsnivå. Den sammalagda kostnaden för de båda gruvorna beräknas till 300 miljoner kronor. Det man i första hand tänker börja med i Blaiken är utökat kontroll­program, biologisk provtagning och provtagning på fisk. Det kommer att hållas informationsmöten framöver i Sorsele så att vi kan hålla oss uppdaterade om arbetet som sker i området.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018