Lyssna

Mars 2018

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen.

Hej alla Sorselebor!

Senaste tiden har jag engagerat mig i verksamhetsförändringen som planeras på Folktandvården. Vid en träff med verksamhetschef Anna-Maria Stenlund fick jag en bra genomgång av vilka förändringar som planeras. Neddragning innebär att 2,7 tjänster försvinner och bemanning ska istället ske med personal från Malå. Anledningen till förändringarna är att reducera kostnaderna samt svårigheten att rekrytera tandläkare till inlandet. På sittande möte kom vi överens om att kommunen tillsammans med landstinget ska försöka att rekrytera kompetens på bred front både inrikes och utrikes. I annons ska Sorsele i första hand marknadsföras som kommun att leva och bo i, med den fantastiska natur och de friluftsmöjligheter som finns här. Jag är helt övertygad om att rekryteringen kommer att lyckas. Det är bra att vi kommuninnevånare har markerat vårt missnöje med både hjärtbombning och offentlig demonstration på Strandvägen. Stort tack till ni som tog dessa initiativ! Detta har inneburit en högre mediabevakning och att frågan om försämrad service i glesbygd har fått ett större fokus. Min förhoppning är att detta sammantaget innebär att verksamheten blir kvar.

Vi har haft vår årliga träff med naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för att prata om fjäll- och reservatsfrågor. Vi gjorde en rundtur på fjället där vi fick information om vad Länsstyrelsen gjort för åtgärder de senaste åren. Vi besökte bland annat fjällägenheten i Aivak, där man gjort stora renoveringar på storstugan och ladugården under senare år. Även marken är restaurerad. Målsättningen är att renoveringen ska bli klarar under 2018 och därefter ska det finna möjlighet att hyra stället för övernattning. Uthyrning ska ske i samverkan med kommunen. Vi besökte även ett antal nybyggda vindskydd under vår resa. Vi blev även informerade om att man ska restaurera vindskydd osv vid Gimegoults naturreservat, vilket också är ett viktigt besöksmål. Det var en kall och trevlig dag på fjället.

Slutligen vill jag önska en riktigt trevlig påsk!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018