Lyssna

Mars 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Vi har haft en träff med Kommuninvest i Sorsele. Kommuninvest är den största långivare som lånar ut pengar till kommuner och landsting i Sverige. De ville träffa oss för att få en uppföljning av bland annat Solhemsprojektet som var ett av de största projekt på senare tid, en investering på cirka 20 mkr. Det var ett lyckat projekt där vi kan konstatera att vi reducerat kostnaderna i enlighet med det som var beräknat, cirka 5 mkr. Tack vare att kommunen nu haft god resultat både 2015 och 2016 kommer vår limit att öka, vilket innebär att om vi behöver låna så blir det lättare att göra det via Kommuninvest.

Sorsele kommun har fått möjligheten att lämna remissyttrande avseende Slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén. Detta är en bred parlamentarisk kommitté med samtliga partier representerade som lagt 75 förslag för att få bättre tillväxt och välfärd på den svenska landsbygden. Många av förslagen skulle ha en mycket positiv inverkan för Sorsele, till exempel så har man föreslagit särskilda åtgärder riktade till 23 kommuner som har de största utmaningarna och däribland är Sorsele tillsammans R8-kommunerna. Förslag man lagt är bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, avskrivning av studieskulder och utlokalisering av statliga jobb. Sorsele kommun ställer sig bakom de 75 konkreta förslagen och tycker det är viktigt att de genomförs samt att de anges med en tidsaspekt. Viktigt är nu att beslut börjar tas och jag är både hoppfull och tror att många åtgärder kommer att genomföras. Som jag ser det är det en viktig signal till samhället att man nu tänker sätta större fokus på landsbygden.

Översiksplanearbetet fortskrider och fas 1 – Öppna fasen – är i stort sett klar och vi går nu in i fas 2 som vi har kallat Organisering förhandling. Vi kommer att hålla informationsmöten i Sorsele den 4 april, Ammarnäs 5 april och i Gargnäs den 10 april. Passa på att komma och ta del av arbetet.

I Svenskt näringslivs senaste mätning är företagsamheten, liksom i fjol, högst i Sorsele för Västerbottens del med 19,1 % av befolkningen. Även andelen kvinnligt företagande är högst med 11 %. Detta är mycket positivt, för det är i företagen jobben skapas!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018