Lyssna

Maj 2016

Hej alla Sorselebor!

Det är nu länge sedan jag skrev så det har hänt en hel del i den kommunala världen;

I en undersökning som Svensk Näringsliv har presenterat är Sorsele den kommun där företagssamheten växer snabbast i Sverige. Sorsele har även länets starkaste nyföretagssamhet. Syftet med undersökningen är att studera om antalet företagsamma personer ökar eller minskar i kommuner. Jag vill passa på att gratulera Mathias Bäcklund som, vid en tävling som Svensk Näringsliv anordnade, blev utsedd till Västerbottens mest företagssamma person 2015. Detta sammantaget är viktigt för kommunens framtid eftersom det är i företagen de framtida arbetstillfällena skapas.

Vi har träffat biskopen i anslutning till biskopsvisitationen i Malå/Sorsele pastorat. Ett bra möte där vi diskuterade möjligheter och utmaningar som både kyrkan och kommunen står inför. Vi lyfte även fram vilka samarbeten vi kan utveckla tillsammans. Mötet avslutades med en gemensam lunch på hotellet i Malå.

Vi har haft en genomgång med Regionförbundets befolknings­analytiker om framtida befolkningsutveckling. Enligt alla prognoser så verkar befolkningsminskningen avta och fram till 2035 ökar befolkningen något. Om dessa prognoser förverkligas så skulle det verkligen innebära en positiv utveckling för kommunen.

Det nya Lärcentret invigdes den 17 maj. Det innebär att vi nu har tagit ett krafttag för kompetensutvecklingen i Sorsele.

Bokslutet för 2015 visar ett positivt resultat på 6,3 mkr. Detta innebär att vi kan reducera det tidigare underskottet på 9,1 mkr till ca 2,9 mkr. Målsättningen är att helt återställa underskottet till 2018. Främsta orsaken till det positiva resultatet är det stora flykting­mottagandet och att verksamheterna har varit återhållsamma.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018