Lyssna

Juni 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Jag har varit på Mötesplats Lycksele, en viktig träffpunkt för länets kommuner som arrangeras av Regionförbundet. Dagarna inleds med ett Regionförbundsfullmäktige och därefter är det många spännande föreläsningar. Temat för i år var Global attraktionskraft. En av talarna var Gudrun Schyman som talade om hur Västerbotten kan använda jämställdhet för att skapa en attraktiv Region, en annan talare var Therese Bengard verksamhetschef Hela Sverige Ska Leva! Hon belyste landsbygdens betydelse ur ett framtidsperspektiv och ifrågasatte myterna om dess innevånare som bakåtsträvare som inte gillar mångfald. Vi avslutade dagarna med ett Region 8-möte där vi diskuterade gymnasiesamverkan och fick en genomgång om vad ett Samordningsförbund innebär.

Jag medverkade vid Nationaldagsfirandet i Sorsele med att hålla ett kort tal. Därefter välkomnade jag nya medborgare, i år var det hela 22 nya medborgare som välkomnades. Det var en mycket väl arrangerad dag med Leopold Sjöström som konferencier. Både kören Team Sorsele och Dragspelsklubben underhöll med fantastisk musik, traditionsenligt så var det kosläpp och sommarfest på församlings­gården. Fint väder och mycket folk gjorde dagen till en dag man aldrig glömmer.

Vi har haft vårt sista sammanträde med Kommunstyrelsen före sommaren, ett stort sammanträde med många viktiga punkter på agendan. Ärenden som bland annat togs upp var budgetram 2018 och planeringsanvisningar, 35 timmars arbetsvecka, taxor, förslag till åtgärder lekplatser, huvudmannaskap enskilda vägar, huvudmannaskap för tjänster, service och tillgång till utrymmen för pensionärer/seniorer. Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida.

Jag avslutar med att önska alla en varm och skön sommar!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018