Lyssna

Januari 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Senast jag skrev var före jul och jag hoppas att ni har haft en lugn och skön jul- och nyårshelg med möjligheter till vila och att ladda om batterierna. Under jul- och nyårshelgerna samt en bit in i januari är den tid när det är mindre politiska sammanträden och möten och därmed en lugnare period. Men nu fylls almanackan på i en rasande fart. Vi har årets första allmänna utskott i dagarna, kommunstyrelsens den 14:e och fullmäktige den 27 februari.

Arbetet med översiktsplanen (ÖP) fortskrider och det har varit ett flertal öppna möten med möjlighet för medborgarna att komma med synpunkter och inspel. Själv har jag inte kunnat vara med på alla möten men de jag har deltagit i har varit intressanta och givande.
ÖP-arbetet fortgår nu med målsättningen att kunna ta beslut om planen i slutet av 2018. Läs gärna på kommunens hemsida www.sorsele.se om hur arbetet fortskrider.

Jag har varit på invigning av Granddagarna där temat för året är Global attraktionskraft. Dagen inleddes av innovationsminister Mikael Damberg och fortsatte sedan med olika föreläsare i ämnet. Region 8 visade under dagen en film, Move up North, som handlar om två familjer i vår region. Syftet är att få människor att förstå vilket bra liv vi lever här uppe. Filmen blir startskottet till en gemensam satsning på inflyttning till våra kommuner. Dagen avslutades med en fantastisk Västerbottensbuffé med 43 rätter!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018