Lyssna

Februari 2016

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen;

Kommunfullmäktige har beslutat att en folkomröstning ska genomföras med frågan om nya vindkraftsetableringar ska få fortsätta i kommunen. Information om tider att rösta kommer att finnas i SorseleAktuellt och finns redan att läsa på www.sorsele.se. Jag hoppas att så många som möjligt kommer att rösta så att vi får ett bra underlag för kommande beslut.

Som ni ser i separat annons kommer vi att göra en kommunrunda den 1-3 mars. Då finns möjlighet att diskutera vindkraft m m med ledande politiker. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Bokslutsarbetet är i full gång för beslut i fullmäktige i april. Det ser i dagsläget ut som att vi kommer att göra ett positivt resultat för 2015, vilket är bra. Då kan vi börja återställa det ackumulerade underskottet på ca 9 miljoner kronor. I kommunens planeringsanvisningar sägs att vi ska återställa underskottet före år 2020. Om vi kan återställa det tidigare är det en stor fördel.

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018