Lyssna

December 2017

Hej alla Sorselebor!

2017 har varit ett relativt lugnt år budgetmässigt, där prognoserna säger att vi kommer att hålla budget. Jobbet med översiktsplanen har gått riktigt bra och vi har tagit beslut om tidsplan för planprocessen. Flygtransfer mellan Sorsele och Arvidsjaur fortsätter i två år till med den förändringen att biljettpriset är 200 kronor enkel mot tidigare 300 kronor. Detta är en samverkan mellan Trafikverket, Landstinget och Sorsele kommun, där Sorsele har en fjärdedel av kostnaden. Vi har fortsatt att förbättra oss i Svensk Näringslivs ranking från 91:a till 52:a plats i riket och vi ligger tvåa i Västerbotten. Under året har det varit stora förändringar i ledningsorganisationen. Kommunchef, skolchef och tillväxtchef har avslutat sina uppdrag och nya har anställts. Ny skolchef, Heléne de Leeuw, anställdes i våras och den12 december togs beslut av kommunstyrelsen att anställa Charlotta Tarras-Wahlberg som ny kommunchef. Charlotta kommer från Skellefteå och flyttar till Sorsele och påbörjar sin anställning den 2 januari. Tillväxtchef kommer inte att tillsättas, utan uppdraget läggs på kommunchef. Det har även varit många stora investeringar under året, till exempel renoveringar av Vindelälvsskolan, ny hockeyplan vid skolan i Sorsele och stora renoveringar av lekplatser i kommunen. Fortsatta satsningar på bredband har gjorts och slutmålet av dessa satsningar är att 90-95 procent av befolkningen ska ha bredband via fiber. Under december månad fick vi ett positivt beslut om att ett statligt servicekontor ska etableras i kommunen. Detta är en av de satsningar som regeringen gör för att stärka servicen på landsbygden. I skrivande stund är informationen knapphändig om vad detta kan innebära både i arbetstillfällen och ökad service. Vi har påbörjat jobbet med att förbereda oss för denna etablering. Budgetarbetet för 2018 har varit otroligt tufft och vi har fått göra stora neddragningar i de flesta verksamheterna. Vi kommer att göra allt i vår makt för att göra dessa så lindriga som möjligt för alla.

Jag ser fram emot ett 2018 med många positiva händelser. Bland annat att investeringarna på Vindelälvsskolan fortsätter och slut­förs, fortsatta bredbands-satsningar, SJ-planen byggs under sommaren och att 20 miljoner kronor satsas för upprustning av Ammarnäsvägen samt att Servicekontoret etableras. Vi har även tagit beslut om ett nytt besöks­näringsprojekt som startar 1 januari 2018 och som möjliggör ytterligare satsningar i turist- och besöksnäringen. Detta var ett axplock av fram­tida satsningar. Vi har många utmaningar framför oss, men jag är helt övertygad om att det kommer att gå bra. Jag vill med detta önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018