Lyssna

April 2017

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som har hänt sedan sist jag skrev;

Vi har haft ett styrgruppsmöte med Skellefteåregionen där den fråga som står högst upp på dagordningen är framtida samarbete inom IT. Området där kommunerna generellt ligger långt efter i utvecklingen är digitala tjänster. För vår kommun gäller att vi tar rygg på någon större aktör, i detta fall Skellefteå som har betydligt mer resurser att utveckla och vara drivande i frågan. Vi diskuterade även landsbygds­utredningens förslag på utlokalisering av statliga jobb. Där beslutade vi att göra en gemensam skrivelse som bl a ska belysa hur viktigt det är att vi kommuner får möjlighet att utforma de kommande spel­reglerna kring vad som ska gälla för återflyttning och statliga jobb utan att passera gå.

Region 8 har haft ett möte i Arjeplog. Under dagen besökte vi Tjintokk i Slagnäs och Silvermuseet i Arjeplog. Båda besöken var mycket intressanta där vi fick inblick i hur viktig Tjintokk är för arbetstillfällena i regionen och att det utförs forskning i Silvermuseets regi. Viktigaste frågan som diskuterades vid styrgruppsmötet gällde framtida gymnasie­samverkan.

Bokslutet för 2016 är färdigt och totalt sett är det mycket positivt med 8,6 mkr i plusresultat. På verksamhetsnivå har skola, omsorg och tillväxt gått minus mot budget, medans den stora plusposten är flyktingverksamheten som gått 11,5 mkr bättre än budget. Detta innebär att vi har åter­ställt hela det ackumulerade underskottet sedan 2014 på 9 mkr. Invånarantalet har ökat med 19 personer och vi var 2 535 personer vid årsskiftet 2016. Det som är riktigt positivt är att befolk­ningsminskningen har planat ut. Jag vill passa på att tacka alla verk­samheter för ett mycket gott arbete!

Slutligen vill jag önska alla en riktigt Glad Påsk!

Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad den 6 april 2018