Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-06-23

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-06-23
Paragrafer
§ 39 - § 60
Datum då anslag sätts upp
2020-06-25
Datum då anslag tas ned
2020-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Bodil Granström

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018