Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Överförmyndarnämnden i södra Lappland protokoll 2020-06-17

Anslag/Bevis

Organ
Överförmyndarnämnd i södra Lappland
Mötesdatum
2020-06-17
Paragrafer
32-39
Datum då anslag sätts upp
2020-06-17
Datum då anslag tas ned
2020-07-09
Förvaringsplats för protokoll
Lycksele kommun, kommunstyrelsens kansli
Sekreterare
Maria Bergh

Protokoll

Överförmyndarnämnd i södra Lapplands protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018