Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2020-06-10

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2020-06-10
Paragrafer
67 - 72
Datum då anslag sätts upp
2020-06-12
Datum då anslag tas ned
2020-07-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kansliet
Sekreterare
Anette Edvardsson

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018