Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-05-26
Paragrafer
§§ 61-91
Datum då anslag sätts upp
2020-05-28
Datum då anslag tas ned
2020-06-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018