Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktige sammanträder den 8 juni 2020

Kommunfullmäktige i Sorsele kommun sammanträder i Kulturhuset måndagen den 8 juni 2020. Sammanträdet är öppet för allmänheten och startar klockan 18.00.

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2020-06-01
Ansvarig för kungörelse
Maria Broberg

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som är 21 till antalet, är tillsatta genom allmänt val. Valen genomförs vart fjärde år.
 
I ärendelistan (klicka här) finner du information om vilka ärenden som behandlas på sammanträdet.

Senast uppdaterad den 27 juni 2018