Omsorg och stöd

-- Tibast (Foto A Oskarsson)Alla människor kan någongång behöva stöd och hjälp för att klara vardagen och kunna leva ett gott liv. Det kan handla stöd och service för dig som är äldre eller har en fysisk eller psykisk funktions-nedsättning.

Men det kan också vara att någon behöver rådgivning och hjälp vid ekonomiska svårigheter, konflikter i familjen, oro för barn och ungdomar eller andra sociala problem. 

Nyheter