Välkommen till Sorsele kommun

 • Ansök om vindkraftspengar

  2017-05-24 | Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraftverk på fem höjder i ett område som kallas för Sandselehöjderna inom Sorsele och Storumans kommuner. Blir vindkraftsparken verklighet finns det möjlighet för din förening att söka utvecklingsmedel.
 • Koordinator till Region 8 sökes

  2017-05-23 | Region 8 är en sammanslutning av åtta kommuner i Västerbotten som verkar för att stärka kommunernas roll och utveckling i Västerbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, Landstinget och Länsstyrelsen, övriga myndigheter, på såväl lokal, som regional och nationell nivå. Allt för få till stånd en kraftig tillväxt för samtliga deltagande kommuner.
 • Information från Konsumentverket

  2017-05-22 | De flesta buss- och tågbolag gör fel om ersättning.
 • SKADEGÖRELSE

  2017-05-22 | P.g.a återkommande skadegörelse i sporthallen så stänger vi för all uthyrning fram tills i höst!
 • Om- och tillbyggnad av Vindelälvsskolan

  2017-05-22 | Härmed inbjuds Ni att lämna anbud på:
  Om- och tillbyggnad, Vindelälvsskolan, Hus A och B.
 • Ny skolorganisation

  2017-05-22 | Inför läsår 17/18 tar utbildningssektorn nya handfasta tag för att kraftigt öka måluppfyllelsen för eleverna i Sorsele kommun. En god chefsorganisation utgör grunden till det komplexa uppdrag skolan är med krav från den kommunala huvudmannen men också utifrån det statliga uppdraget med skollagen och de olika läroplanerna som styrdokument.
 • Nationaldagsfirande i Sorsele

  2017-05-17 | Vi firar nationaldagen i Sorsele på hembygdsområdet, Tisdag den 6 juni 2017.