Lämna synpunkter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller.

Rubrik*
Ärendet gäller*
Beröm
Klagomål
Felanmälan
Jag vill vara anonym
Namn
Adress
Postnr
Ort
E-postadress
Meddelande*
Skriv in bokstäverna som du ser i bilden*

Captcha test