Veckodagar på umeamiska och sydsamiska Så här heter vecka och veckodagar på umesamiska och på sydsamiska.

Svenska Umesamiska Sydsamiska
Vecka vahkkuo vahkoe, vahka, våhkoe
Måndag mánnuodahka måanta
Tisdag Dijstahka däjsta
Onsdag gasskavahkkuo gaske våhkoe
Torsdag duorastahka dåarsta
Fredag bierjiedahka bearjadahke
Lördag lávvuodahka lavvadahke
Sönda ájliege aejlege, aejlegs biejjie

 

 

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Uppdaterad av: