Bensinstationer

Q-star Blattnicksele
- obemannad
Strandvägen 63
924 92 Blattnicksele

Jonssons Livs & Bensin
924 93 Gargnäs
Tel 0952-210 34

Rolles Service Center, OK/Q8
Stationsgatan 22
924 31 Sorsele
Tel 0952-102 15

Skellefte Bränslen
- obemannad
Tjulträskvägen
924 95 Ammarnäs
Tel/Fax 0952-600 10

E12 Krysset, Q-star
Stationsgatan 20
924 31 Sorsele
Tel 0952-103 05

Senast uppdaterad: 2014-03-04
Uppdaterad av: Håkan Stenlund