Gillesnuole

 

-- Håkan L Gillesnoule (Håkan L Gillesnoule)

Gillesnuole kapell, som är den äldsta helgedomen i Sorsele pastorat, ligger vid Storvindelns nordvästra ände intill Ammarnäsvägen, 6 mil från Sorsele. Det nuvarande kapellet uppfördes år 1740 eller 1750 och har varit med om skiftande öden. När nybyggarna slog sig ner allt längre upp i Vindelådalen sökte sig samerna om somrarna till fjällområdena vid norska gränsen. Gillesnuole miste därför allt mer sin betydelse som samisk kyrkplats.

Senast uppdaterad: 2011-04-29
Uppdaterad av: Håkan Stenlund