Vindelfjällens Naturreservat

 

 

                    -- Syterskalet (Naturum, Milla)

Reservatet tillkom för att bevara områden med speciellt värdefull natur och djurliv och för att säkerställa mark för ett utvecklat friluftsliv. Reservatet ligger i huvudsak kring Vindelälvens övre lopp. Dessutom ingår Tärnasjö- och Artfjällsområdena, Juktådalen samt fjällurskogarna Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen. Läs mer om naturreservatet på www.vindelfjallen.se

Senast uppdaterad: 2011-04-29
Uppdaterad av: Håkan Stenlund