Från vision till lönekriterier?

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för Sorsele kommun samt ett övergripande mål för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur beslutat om vilka verksamhetsmål som ska gälla och som ska nå upp till visionen och det övergripande målet.

Visionen, det övergripande målet och verksamhetsmålen finns i detta dokument.

Det som politiken beslutat om ska nu brytas ner på enhets-, arbetsplats- och arbetslagsnivå eller liknande. Detta arbeta har även koppling till de lönekriterier som ska gälla. Verksamhetschefer och enhetschefer gick igenom det arbete som ska göras vid ett möte den 9 oktober 2014. Material från den genomgången är följande;

Målarbete chefsdag 9 oktober 2014 (Powerpointpresentation)
Mall för målarbete
Mall för lönekriterier

 

Senast uppdaterad: 2014-10-09
Uppdaterad av: