Sorsele kommuns webb

Sorsele kommun använder verktyget OEW för administration av hemsidan och intranätet. Verktyget levereras av Vildmarksdata i Sorsele.

Företaget Ålrajt i Dorotea har hjälpt oss med layouten.

Förvaltningscheferna har utsett ett antal redaktörer att ansvara för att information läggs ut på hemsida/intranät.