Folkomröstning

Slutligt resultat av folkomröstning 2016 

Valnämnden har fastställt följande omröstningsresultat:

Totalt                                                                         

Antal röstberättigade           2005 st                                   

Antal avlagda röster             1254 st               62,5 %                               

Ja-röster                               581 st               46,3 %            

Nej-röster                              641 st               51,1 %

Blanka-röster                          30 st                 2,4 %

Ogiltiga röster                           2 st                 0,2 %

 

Under måndagen granskades fem röster. Tre av dessa godkändes och redovisas i totalen.

 

Sorsele omröstningsdistrikt

Antal röstberättigade             1627 st

Antal avlagda röster              1000 st               61,5 %

Ja-röster                                487 st               48,7 %

Nej-röster                               481 st               48,1 %

Blanka röster                           28 st                 2,8 %

 

Gargnäs omröstningsdistrikt

Antal röstberättigade               378 st

Antal avlagda röster                254 st               67,2 %

Ja-röster                                  91 st               35,8 %

Nej-röster                               160 st               63,0 %

Blanka röster                             2 st                 0,8 %

 

Ett förslag till folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 23 § (folkinitiativet) angående vindkraften i Sorsele kommun har lämnats in den 26 maj 2015. Till förslaget finns även namnunderskrifter av minst 10 % av röstberättigade kommuninvånare.

Den 30 november 2015, § 86 beslöt kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras och den 11 januari 2016, § 3 beslöts om röstningslokaler, förtidsröstning, klockslag, vilken fråga som ska ställas m m. Protokollen finns att läsa på kommunens hemsida.

Folkomröstningen avser frågan:

Ska Sorsele kommun tillåta nya vindkraftsparker utöver de befintliga på Blaiken?

Ja = Nya vindkraftsparker får etableras inom Sorsele kommun. Varje projekt måste alltid noggrant prövas av kommunfullmäktige och tillståndsmyndighet.

Nej = Inga nya vindkraftsparker får etableras inom Sorsele kommun.


Länkar:

Röstningslokaler och tider på röstningsdagen

Förtidsröstningslokaler och tider

OBS: Kom ihåg att ta med röstkort och legitimation. På baksidan av röstkortet kommer det att finnas plats och tid där du kan förtidsrösta.

Kommunal bud - röstkort/legitimation - valnämnd m m

 

Information om kommunala folkomröstningar:

Valmyndigheten

Regeringen

Lag om kommunala folkomröstningar
Senast uppdaterad: 2016-03-21
Uppdaterad av: Sara Grundström