Kommunens förvaltningsorganisation

Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen.

Under verksamheterna finns ett antal enheter med olika arbetsområden. De arbetsområden som redovisas under varje enhet är bara översiktligt, inte i detalj.

Schema över organisationen

Senast uppdaterad: 2017-03-24
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson