Kommunalrådet informerar - december 2015

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen;

Vindkraftscentrum har besökt Sorsele och deras uppdrag är bland annat att informera vid stora vindkraftsetableringar. De ska även se till att de stora investeringarna som görs, i så hög grad som möjligt, kommer den lokala befolkningen till del i form av jobb och företagande. Vid deras besök hos oss informerades både allmänhet och politiken om effekterna för det lokala näringslivet samt möjligheter för arbetstillfällen vid vindkraftsetablering. Vindkraftscentrum finansieras bland annat av Energimyndigheten.

Partiledare för Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, har varit på besök i Sorsele. Där fick Sorsele möjlighet att belysa våra utmaningar - en till ytan stor, men till befolkningen liten och minskande kommun. De ämnen vi tryckte på var bland annat skolan, där vi i små kommuner och med små resurser i framtiden kommer att ha svårt att mäta oss med större tillväxtkommuner. Vi lyfte även att man måste se över ersättningen till kommuner där man tar stort ansvar för framtida energiproduktion. Vänsterpartiet driver centralt frågan att vid vindkraftsetablering ska 1 % av bruttoproduktionen gå tillbaka till kommunen. Även en översyn av skatteutjämningssystemet tycker vi är något som Vänsterpartiet borde driva. Det var ett bra besök med givande diskussioner. Dagen avslutades med ett företagsbesök på Baseco Golv AB där VD Krister Abrahamsson fick berätta om sina utmaningar och möjligheter att driva företag i Norrlands inland.

// Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad: 2015-12-08
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson