Kommunalrådet informerar - oktober 2015

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen;

Jag vill börja med att gratulera Elin Janeheim som tog dubbla VM-brons i armbrytning i Kuala Lumpur. En fantastisk presentation och jag önskar henne lycka till i framtiden.

Världens Barn-insamlingen blev bra för Sorseles del trots att vi "bara" blev tvåa med 148 kr/person. Tack vare ett bra initiativ från SVT med att cykla från Sorsele till Stockholm så fick Sorsele många positiva inslag i media. Vi får ta nya tag till nästa år och försöka återta första platsen. Jag vill ge en eloge till alla med Göta Holmberg i spetsen som gör ett fantastiskt jobb med insamlingen samt alla Sorselebor som är så generösa.

Ekonomin för Sorsele kommun ser bra ut med 4,5 miljoner som plusresultat i delårsbokslutet. Underskott finns dock för skolan med 690 000 kr och omsorgen med 1,7 milj. De stora posterna som bidragit till överskottet är Slussen-verksamheten med 2,4 milj samt ensamkommande flyktingungdomar med 2,9 milj. Prognosen på helår som är minst lika viktig, pekar på ett resultat på 1,9 miljoner i överskott totalt. Vi har dock fortsatt stora utmaningar i framtiden och ekonomisk återhållsamhet råder.

Vi har intensifierat arbetet med översiktsplanen och kommer att jobba med den under 2016/2017 för att kunna ta beslut under början av 2018. Att ta fram en ny översiktsplan är ett gediget, viktigt arbete och en lång process. Planen kommer att sträcka sig över flera mandatperioder med möjlighet att revideras vid varje ny period. Då det är viktigt att medborgarna kommer till tals, kommer det att medföra många informationsmöten och medborgardialoger. Vi kommer även att aktualisera och jobba med Sorsele som Eko-kommun parallellt med detta arbete.

Ingen har väl undgått hur flyktingströmmarna till Sverige ökat. I Sorsele är vi ännu ej berörda, men förfrågningar har kommit till SorseleBo från Migrationsverket om att hyra lediga lägenheter. Kommunen har gjort inventering av potentiella boenden, så vi förbereder oss på att det kommer ett antal asylsökande till vår kommun. De kommunanställda har ingått i högre beredskap för ett utökat mottagande. Vi kommer att ha en kortare information om vad som händer i flyktingfrågan, se separat annons.

// Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad: 2015-10-13
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson