Kommunalrådet informerar - april 2015

Hej alla Sorselebor!

Sedan förra gången jag skrev så har jag bland annat träffat synskadades förening vid deras årsmöte på River hotell. Där informerade jag om att det var beslutat om att inrätta en heminstruktör och att arbetsuppgiften skall läggas på anhörigstödjaren. Det var ett trevligt och informationsrikt möte för mig som avslutades med en god lunch.

Under perioden så har jag och vice ordf. Roland Wermelin varit till Umeå och träffat civilminister Ardalan Shekarabi, det var ett möte där Västerbottenskommunerna fick presentera sig och redogöra för de framtida utmaningar som vi står inför. Det vi belyste mest var att vår största utmaning är befolkningsminskningen. Att vi minskar med ca. 30 personer varje år och hur det påverkar vår budget negativt. Vår största utmaning är att med små medel försöka ge näringslivet så bra förutsättningar som möjligt för det är där de nya arbetstillfällena skapas. 

Vi har även träffat mobilnätsleverantörerna Net4Mobility och Telia i Lycksele där presenterade de sina utbyggnadsplaner i Västerbotten. Det som planeras i Sorsele Kommun är att uppgradera från 2G -4G, det jobbet är i full gång i kommunen, och man sätter igång 4G allt eftersom utbyggnaden fortskrider. Det blir några nya master plus att man uppgraderar befintliga, men det som också kom fram under mötet var att täckningsgraden inte kommer att öka, motiveringen till att inte sätta upp fler master var att det är för få abonnenter som medför för dålig lönsamhet. Ett viktigt uppdrag för mig är att bevaka ärendet tillsammans med Region 8.

// Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad: 2015-05-08
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson