Sammanträdesdagar 2017

 

Styrelse/nämnd Jan   Feb   Mar   Apr   Maj   Jun
Kommunstyrelsen     14       4       13
- allmänna utskottet 31       6, 21   25    30    
- tekniska utskottet 19       28       9    
- social- och utbildningsutskottet 24       14       9   20
Kommunfullmäktige      27       24        26
Samhällsbyggnadsnämnd     21        18       20

 

Styrelse/nämnd Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec
Kommunstyrelsen         12       14   12
- allmänna utskottet     29   26    31    28    
- tekniska utskottet         5    10       5
- social- och utbildningsutskottet      22        24   21    
Kommunfullmäktige          25        27    
Samhällsbyggnadsnämnd              24       12

 

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.00
- Allmänna utskottet, 08.00
- Tekniska utskottet, 08.00
- Social- och utbildningsutskottet, 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson