Tillfälliga tillstånd till allmänheten


Allmänna förutsättningar för tillstånd

Del av ett större arrangemang, inte idrottsevenemang eller evenemang som främst riktas mot ungdomar. Grundregeln är att servering sker under någon enstaka dag. Det skall erbjudas ett varierat utbud av lagad mat och överensstämma med vanlig restaurangverksamhet. Alkoholfria alternativ skall finnas. Tillståndshavaren skall vara lämplig. Serveringen skall ske i en avgränsad lokal med betryggande tillsyn samt med bordsplatser. Alkoholservering får ske kl. 11.00-24.00 och lokalen måste vara utrymd 30 minuter efter serveringstiden. Tillståndshavaren, eller av denne utsedd serveringsansvarig, skall utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Servering får inte ske till ungdomar under 18 år eller till märkbart berusade personer.

Ansökan om tillstånd samt fastställd avgift skall vara kommunen tillhanda senast 3 månader före serveringstillfället. 

Ansökningsavgiften på 3.500 kronor måste vara inbetald och bokförd för att ansökningen skall börja handläggas. Vid flerdagsarrangemang tillkommer en avgift på 1.000 kr/dag. Tillstånd kan beviljas maximalt för 3 tillfällen/år. Avgiften inbetalas på bg 764-8470. Ange vad inbetalningen avser.

Ansökan adresseras:
Sorsele kommun
Kommunstyrelsen
924 81  SORSELE

Senast uppdaterad: 2013-11-11
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson