Stadigvarande tillstånd


Allmänna förutsättningar för tillstånd

Restaurangens kök måste ha miljökontorets godkännande för allsidig matlagning. Varierad matsedel skall finnas. För tillstånd krävs kunskap inom branschen, personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet. Det tas även alkoholpolitiska hänsyn, t ex bör ej tillstånd beviljas i områden där ungdomar samlas, i närheten av fritidsgård eller i anslutning till idrottsplats. Tillåten serveringstid är kl. 11.00-01.00 och serveringslokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstiden. Därutöver kan man söka tillstånd för tillfälligt utökad serveringstid eller tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten på annan plats än den vanliga restaurangen. Anmälan om ansvarig personal skall alltid ske vid personalförändringar. Tillståndshavaren, eller av denne utsedd serveringsansvarig, skall utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Servering får ej ske till ungdomar under 18 år eller till märkbart berusade personer.

Ansökan om tillstånd samt avgiften skall vara kommunen tillhanda senast 3 månader i förväg. Ansökan om tillfälligt utvidgat tillstånd skall vara inkommen senast 1 månad i förväg.

Ansökningsavgiften på 5.000 kronor för nyansökningar för stadigvarande tillstånd, 2.500 kronor för utvidgat tillstånd samt 1.000 kronor för utökad serveringstid måste vara inbetald och bokförd för att ansökningen skall börja handläggas. Avgiften inbetalas på bg 764-8470. Ange vad inbetalningen avser.

Till ansökan bifogas de handlingar som anges på baksidan av ansökningsblanketten. Om handlingar saknas och behöver kompletteras så förlänger det handläggningstiden.

Redovisning (restaurangrapport) ska lämnas 1 gång/år efter begäran från kommunen.

Ansökan adresseras:
Sorsele kommun
Kommunstyrelsen
924 81  SORSELE

Senast uppdaterad: 2013-11-11
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson